Tillgänglighet

Fryschillet arbetar aktivt för att alla ska känna sig lika välkomna oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning. Dock måste du vara i högstadie eller gymnasie-ålder för att hänga hos oss.

Det finns det ett trappsteg för att komma in i lokalen, sitter du i rullstol finns det en ramp som lätt kan tas ut så du kan rulla upp. Det finns en handikapptoalett i Fryshusets foajé, i anslutning till Fryschillet.